Müük ja ettevalmistus

Ando Voogma

Ando Voogma, juhatuse liige

Ando Voogma asus Nordeconi tööle 1996. aastal, olles aastatel 2002-2005 kontserni juhatuse liige ning IT ja arendusdirektor. Alates 2005. aastast on Ando olnud Nordecon AS emaettevõtte Nordic Contractors AS kontserni kuuluva kinnisvaraarendusettevõtte AS Arealis juhatuse liige. Alates 1. augustist 2017 on Ando Voogma Nordecon ASis  juhatuse liige, tema vastutusalas on müük- ja ettevalmistus.  Ando Voogma on 1993. aastal lõpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis tööstus-tsiviilehituse eriala.

Tormi Müür, tehniline direktor

Tormi Müür asus kontserni tööle 2010. aastal eelarvestajana. Ta on täitnud tehnovõrkude eelarvestamise juhi ning hoonete ja tehnovõrkude eelarvestamise juhi ülesandeid. Alates  1. oktoobrist 2017 on Tormi Nordeconi tehniline direktor. Aastatel 2012–2015 töötas ta ka lektorina Tallinna Tehnikaülikoolis õppeaines „Ehituse maksumuse hindamine“. Tormi omandas 2010. aastal tehnikateaduste magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis. Tormile on omistatud Eesti Ehitusinseneride Liidu poolt volitatud ehitusinseneri kutse, tase 8.

Toomas Rell, elamuarenduse osakonna juhataja, Lõuna-Eesti piirkonna juht

Toomas Rell tuli kontserni tööle 2005. aastal. Alates 2009. aastast on Toomas elamuarenduse osakonna juhataja. Ta on  varasemalt töötanud erinevatel kinnisvaraarenduse valdkonna ametikohtadel. Juhtimiskogemuse omandas ta aastail 1995–2005 ASis Põltsamaa Felix. Toomas on omandanud kõrghariduse Eesti Põllumajandusülikoolis (Eesti Maaülikool).

Deniss Berman, KVVKJ osakonna juhataja

Deniss töötab Nordeconis alates 2015. aastast. Alates 01. novembrist 2018 on Deniss KVVKJ osakonna juhataja, enne seda täitis ta KVVKJ projektijuhi tööülesandeid. Varasem töökogemus on Denissil EVR Infra ASst ja RBSSkals Buvsabiedriba SIAst. Kõrghariduse on ta omandanud Tallinna Tehnikakõrgkoolis, kus õppis hoonete ehituse eriala. 2014. aastal omandas ta Tallinna Tehnikaülikoolis kütte ja ventilatsiooni erialal magistrikraadi. Denissile on omistatud Eesti Ehitusinseneride Liidu poolt diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinseneri kutse, tase 7. ja Eesti Ehitusettevõtjate Liidu ehitusjuhi kutse, tase 6. Deniss on Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride ühenduse liige.

 

 

Ats Janno, ostuosakonna juhataja

Ats Janno asus kontserni tööle 2004. aastal. Ta on täitnud objektiinseneri ja objektijuhi tööülesandeid. Alates 2013. aastast on Ats Janno ostuosakonna juhataja. Varasemalt on Ats töötanud Restor ASis ja Matek OÜs. Ats on 2005. aastal lõpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis ehitustehnika eriala. Atsile on omistatud Eesti Ehitusinseneride Liidu poolt diplomeeritud ehitusinseneri kutse, tase 7.

Miina Karafin, arendusjuht

Miina Karafin asus 2015. aastal Nordeconis tööle BIM projektijuhina. Alates 2018. aastast on Miina arendusjuht. Tal on varasem töökogemus Skanska USA Building Inc.-st ja Trevor Sadd Associates Ltd-st. 2012. aastal lõpetas Miina Tallinna Tehnikaülikooli, kus omandas tehnikateaduste magistrikraadi tööstus- ja tsiviilehituse erialal.

Tanel Kivipõld, elektritööde osakonna juhataja

Tanel Kivipõld töötab kontsernis alates 2006. aastast. Ta on täitnud elektritööde spetsialisti tööülesandeid elektri-, nõrkvoolu- ja automaatikatööde valdkonnas. Alates 2014. aastast on Tanel elektritööde osakonna juhataja. Tanel omandas tehnikateaduse magistrikraadi 2010. aastal Tallinna Tehnikaülikoolis elektroenergeetika erialal, 2014. aastal kaitses ta samas filosoofiadoktori kraadi. Tanelile on omistatud Eesti Elektroenergeetika Seltsi poolt elektrivõrkude ja -süsteemide alal volitatud elektriinseneri kutse, tase 8 ja Eesti Turvaettevõtete Liidu poolt turvasüsteemide tehniku kutse, tase 5.  Inspecta Estonia OÜ poolt on talle väljastatud A-pädevustunnistus.

Tiiu Pirbe, hankeosakonna juhataja

Tiiu Pirbe asus kontserni tööle 2010. aastal juhtiva hankespetsialistina. Alates 1. veebruarist 2019 on Tiiu Nordeconi hankeosakonna juhataja. Enne Nordeconi tööle asumist töötas Tiiu Kaitseministeeriumi infrastruktuuri osakonnas. Tiiu on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduse eriala.

Veiko Pärlin, müügijuht

Veiko Pärlin asus kontserni tööle 2008. aastal. Ta on täitnud ehituse ettevalmistusosakonna juhataja, eelarvestus- ja projekteerimisosakonna juhi ja divisjonijuhi ning hankeosakonna juhataja tööülesandeid. Veiko on müügijuht alates 2019. aastast. Veikol on pikaajaline töökogemus kaitseministeeriumis, kus ta vastutas viimati infrastruktuuri osakonna töö eest. Veiko on lõpetanud 1997. aastal Tallinna Tehnikaülikoolis ehitustehnika eriala.  Veikole on omistatud Eesti Ehitusinseneride Liidu poolt ehitusinseneri kutse, tase IV.

Marek Suviste, rajatiste projekteerimise ja geodeesia osakonna juhataja

Marek Suviste töötab kontsernis alates 2001. aastast. Marek on täitnud töödejuhataja ja geodeedi tööülesandeid. 2006. aastal sai temast rajatiste projekteerimise ja geodeesia osakonna juhataja. Marek on 2001. aastal lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkoolis hoonete ehituse eriala ning 2011. aastal samas koolis teedeehituse eriala.  Marekile on omistatud Eesti Ehitusinseneride Liidu poolt diplomeeritud teedeinseneri kutse, tase 7.