Müük ja ettevalmistus

Ando Voogma

Ando Voogma, juhatuse liige

Ando Voogma asus Nordecon ASi tööle 1996. aastal, olles aastatel 2002 kuni 2005 kontserni juhatuse liige ning IT ja arendusdirektor. Alates 2005. aastast on Ando olnud Nordecon AS emaettevõtte Nordic Contractors AS kontserni kuuluva kinnisvaraarendusettevõtte AS Arealis juhatuse liige. Alates 1. augustist 2017 on Ando Voogma Nordecon ASis  juhatuse liige, tema vastutusalas on müük- ja ettevalmistus.   Ando Voogma on lõpetanud 1993. aastal Tallinna Tehnikaülikooli tööstus-tsiviilehituse eriala.

Tormi Müür, tehniline direktor

Tormi Müür asus kontserni tööle 2010. aastal eelarvestajana. Ta on varem täitnud tehnovõrkude eelarvestamise juhi ja hoonete ja tehnovõrkude eelarvestamise juhi ülesandeid. Alates  1. oktoobrist 2017 on Tormi tehniline direktor. Aastatel 2012 – 2015 tegutses ta lisaks põhitööle Nordeconis lektorina Tallinna Tehnikaülikoolis õppeaines „Ehituse maksumuse hindamine“. Tormi omandas 2010. aastal tehnikateaduste magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis, kus ta õppis ehitusmajandust ja juhtimist. Tormile on omistatud Eesti Ehitusinseneride Liidu poolt volitatud ehitusinseneri kutse, tase 8.

Toomas Rell, elamuarenduse osakonna juhataja, Lõuna-Eesti piirkonna juht

Toomas Rell tuli kontserni tööle 2005. aastal. Alates 2009. aastast on Toomas kinnisvaraosakonna juhataja. Ta on  varasemalt töötanud erinevatel kinnisvaraarenduse valdkonna ametikohtadel.  Juhtimiskogemuse omandas ta aastail 1995 – 2005 ASis Põltsamaa Felix. Toomasel on kõrgharidus Eesti Põllumajandusülikoolist (Eesti Maaülikool).

Deniss Berman, KVVKJ osakonna juhataja

Deniss töötab Nordeconis alates 2015. aastast. Alates 01.11.2018 on Deniss KVVKJ osakonna juhataja, enne seda täitis ta KVVKJ projektijuhi tööülesandeid. Varasem töökogemus on Denissil EVR Infra ASst ja RBSSkals Buvsabiedriba SIAst. Kõrghariduse on ta omandanud Tallinna Tehnikakõrgkoolis, kus õppis hoonete ehituse eriala. 2014. aastal lõpetas ta Tallinna Tehnikaülikoolis kütte ja ventilatsiooni eriala omandades magistrikraadi. Denissile on omistatud Eesti Ehitusinseneride Liidu poolt diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinseneri kutse, tase 7. Eesti Ehitusettevõtjate Liidu poolt on talle omistatud ehitusjuhi kutse, tase 6. Deniss on Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride ühenduse liige.

Madis Gilden, hoonete projekteerimise osakonna juhataja

Madis Gilden asus Nordeconi tööle 2015. aastal. Ta on varem täitnud projekteerimise projektijuhi tööülesandeid. Alates aprillist 2016 on ta hoonete projekteerimise osakonna juhtaja. Varasem töökogemus on tal Novarc Group ASst (EA Reng AS) ja K-Projekt ASst.  Madis on lõpetanud 2015. aastal Tallinna Tehnikakõrgkoolis hoonete ehituse eriala.

Ats Janno, ostuosakonna juhataja

Ats Janno asus kontserni tööle 2004. aastal. Ta on varem täidnud objektiinseneri ja objektijuhi tööülesandeid. Alates 2013. aastast on Ats Janno ostuosakonna juhataja. Varasemalt on Ats töötanud Restor ASis ja Matek OÜs. Ats on lõpetanud 2005. aastal Tallinna Tehnikaülikooli ehitustehnika eriala. Atsile on omistatud Eesti Ehitusinseneride Liidu poolt diplomeeritud ehitusinseneri kutse, tase 7.

Miina Karafin, arendusjuht

Miina Karafin töötab Nordeconis alates 2015. aastast. Ta on varem täitnud BIM projektijuhi tööülesandeid. Alates 2018. aastast on Miina arendusjuht. Tal on varasem töökogemus Skanska USA Building Inc.-st ja Trevor Sadd Associates Ltd-st. 2012. aastal lõpetas Miina Tallinna Tehnikaülikooli, kus omandas tehnikateaduste magistrikraadi tööstus- ja tsiviilehituse erialal.

Tanel Kivipõld, elektritööde osakonna juhataja

Tanel Kivipõld töötab kontsernis alates 2006. aastast. Ta on  varasemalttäitnud elektritööde spetsialisti tööülesandeid elektri-, nõrkvoolu- ja automaatikatööde valdkonnas. Alates 2014. aastas on Tanel elektritööde osakonna juhataja. Tanel omandas tehnikateaduse magistri kraadi 2010. aastal Tallinna Tehnikaülikoolis elektroenergeetika erialal, 2014. aastal kaitses ta samas filosoofiadoktori kraadi. Tanelile on omistatud Eesti Elektroenergeetika Seltsi poolt elektrivõrkude ja -süsteemide alal volitatud elektriinseneri kutse, tase 8 ja Eesti Turvaettevõtete Liidu poolt turvasüsteemide tehniku kutse, tase 5.  Inspecta Estonia OÜ poolt on talle väljastatud A-pädevustunnistus.

Veiko Pärlin, hankeosakonna juhataja

Veiko Pärlin asus kontserni tööle 2008. aastal. Varem on ta täitnud ehituse ettevalmistusosakonna juhataja, eelarvestus- ja projekteerimisosakonna juhi ja divisjonijuhi tööülesandeid. Veiko on hankeosakonna juhataja alates 2011. aastast. Veikol on pikaajaline töökogemus kaitseministeeriumis, kus ta vastutas viimati infrastruktuuri osakonna töö eest. Veiko on lõpetanud 1997. aastal Tallinna Tehnikaülikooli ehitustehnika eriala.  Veikole on omistatud Eesti Ehitusinseneride Liidu poolt ehitusinseneri kutse, tase IV.

Marek Suviste, rajatiste projekteerimise ja geodeesia osakonna juhataja

Marek Suviste töötab kontsernis alates 2001. aastast. Marek on  varasemalt täitnud töödejuhataja ja geodeedi tööülesandeid. 2006. aastal sai temast projekteerimis- ja geodeesia osakonna juhataja. Marek on lõpetanud 2001. aastal Tallinna Tehnikakõrgkoolis hoonete ehituse eriala ning 2011. aastal samas koolis teedeehituse eriala.  Marekile on omistatud Eesti Ehitusinseneride Liidu poolt diplomeeritud teedeinseneri kutse, tase 7.