Finants- ja tugiteenused

Maret Tambek

Maret Tambek, juhatuse liige

Maret Tambek töötab kontsernis alates 2007 aastast, kui ta alustas tööd Nordecon Infra ASi finantsjuhina. Kontserni pearaamatupidaja ametikohale asus ta 2010. aasta kevadel ning alates juulist 2014 on ta kontserni finantsdirektor. Varasemalt on Maret töötanud üksteist aastat audiitorina KPMG Baltics OÜs. 1992–1996 töötas ta spetsialistina Eesti Pangas. Maret lõpetas 1989. aastal Tallinna Polütehnilise Instituudi (praeguse Tallinna Tehnikaülikooli) tööstuse juhtimise ja planeerimise eriala. Maret on vandeaudiitor ning Eesti Audiitorkogu liige. Juhatuse liikmena vastutab Maret Tambek Nordecon ASi finantsjuhtimise ja tugiteenuste eest.

Mall Ivalo, personalidirektor 

Mall Ivalo tegutseb personalidirektorina alates 2008. aastast. Eelnevalt on ta töötanud Elcoteq Tallinn ASi personaligrupi juhina ja aastatel 1996–2003 Ericsson Eesti ASi juhtivatel ametikohtadel personali- ja administratiivvaldkonnas. Mall kuulub Nõmme Erakooli nõukogusse Nõmme Erahariduse Sihtasutuse esindajana. Ta lõpetas 1988. aastal cum laude Tartu Ülikooli inglise filoloogina ning omandas 2002. aastal EBSis rahvusvahelise ärijuhtimise magistrikraadi.

asd

Ingrid Kiisel, õigusdirektor

Ingrid Kiisel asus kontserni tööle 2006. aastal juristina. 2008. aastal sai temast õigusosakonna juhataja ja alates 2009. aastast täidab ta õigusdirektori kohustusi. Ingrid töötas alates 2001. aastast Rahandusministeeriumi finantspoliitika osakonnas kindlustuse talituse peaspetsialistina. Sellele järgnes juristi töö YIT Ehitus ASis (endise nimega FKSM AS). Alates 1998. aastast on Ingrid Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi liige. 2000. aastal lõpetas Ingrid Õigusinstituudi õigusteaduste eriala cum laude ja 2004. aastal kaitses  Tartu Ülikooli Õigusinstituudis magistrikraadi.

Mart

Mart Moldau, IT-osakonna juhataja

Mart Moldau asus Nordecon ASi IT-osakonna juhataja ametikohale 2005. aastal. Eelnevalt töötas Mart aastatel 2000–2005 Tallinna Sadam ASis infosüsteemide osakonna juhataja ning arvutisüsteemide grupi juhatajana. Teadmised on ta omandanud Tallinna Polütehnilises Instituudis (praegune Tallinna Tehnikaülikool) arvutivõrgunduse erialal.

Tatjana

Tatjana Boiko, kontserni pearaamatupidaja

Tatjana Boiko asus kontserni tööle 2007. aastal alamkontserni pearaamatupidajana. 2009. aastal täitis Tatjana Nordecon International ASis pearaamatupidaja ülesandeid ning 2010. aastal sai temast kontserni  pearaamatupidaja asetäitja. Juulist 2014 on Tatjana Boiko Nordecon ASi kontserni pearaamatupidaja. Aastatel 1996–2007 töötas Tatjana pearaamatupidajana ning tegevjuhina Vulcaanhaven Eesti OÜs ja sellele eelnevatel aastatel Ooperi Restorani ASis ning Santeko ASis  raamatupidajana. Tatjana on 1990. aastal lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli raamatupidamise ja majandusanalüüsi eriala. 2012. aastal sai ACCA DipIFR kvalifikatsiooni.

Hannes Must, kvaliteediosakonna juhataja

Alates 2018. aasta märtsikuust on Hannes Must kvaliteediosakonna juhataja. Hannes asus Nordecon ASi tööle 2012. aastal kvaliteedi projektijuhina. Hannes Must lõpetas 2001. aastal Tallinna Tehnikakõrgkoolis hoonete ehituse ja 2014. aastal teedeehituse eriala. 2015. aastal omandas Hannes Tallinna Tehnikaülikoolis tehnikateaduste magistrikraadi cum laude tööstus- ja tsiviilehituse erialal, ehitusmajanduse ja juhtimine suunal. Hannes on Eesti Ehitusinseneride Liidu poolt  diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 ja teedeinsener, tase 6.