Finants- ja tugiteenused

Maret Tambek

Maret Tambek, juhatuse liige

Maret Tambek töötab kontsernis alates 2007 aastast. Ta on varasemalt täitnud finantsjuhi ja pearaamatupidaja tööülesandeid. Alates 2014. aasta juulist on ta kontserni finantsdirektor. ja alates 2017. aasta maist juhatuse liige.  Juhatuse liikmena vastutab Maret Tambek Nordecon ASi finantsjuhtimise ja tugiteenuste eest. Varasemalt on Maret töötanud 11 aastat audiitorina KPMG Baltics OÜs. 1992–1996 töötas ta spetsialistina Eesti Pangas. Maret lõpetas 1989. aastal Tallinna Tehnikaülikooli tööstuse juhtimise ja planeerimise eriala. Maret on vandeaudiitor ning Eesti Audiitorkogu liige. 

Mall Ivalo, personalidirektor 

Mall Ivalo töötab kontsernis alates 2008. aastast personalidirektorina. Eelnevalt on ta töötanud Elcoteq Tallinn ASi personaligrupi juhina ja aastatel 1996–2003 Ericsson Eesti ASi juhtivatel ametikohtadel personali- ja administratiivvaldkonnas. Mall kuulub Nõmme Erakooli nõukogusse Nõmme Erahariduse Sihtasutuse esindajana. Ta lõpetas 1988. aastal cum laude Tartu Riikliku Ülikooli (Tartu Ülikool) inglise filoloogina ning omandas 2002. aastal EBSis rahvusvahelise ärijuhtimise magistrikraadi.

asd

Ingrid Kiisel, õigusdirektor

Ingrid Kiisel asus kontserni tööle 2006. aastal. Ta on varem täitnud juristi  ja õigusosakonna juhataja tööülesandeid.  Alates 2009. aastast täidab ta õigusdirektori kohustusi. Ingrid töötas alates 2001. aastast Rahandusministeeriumi finantspoliitika osakonnas kindlustuse talituse peaspetsialistina. Sellele järgnes juristi töö YIT Ehitus ASis (endise nimega FKSM AS). Alates 1998. aastast on Ingrid Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi liige. 2000. aastal lõpetas Ingrid Õigusinstituudi õigusteaduste eriala cum laude ja 2004. aastal kaitses  Tartu Ülikooli Õigusinstituudis magistrikraadi.

Mart

Mart Moldau, IT-osakonna juhataja

Mart Moldau asus kontserni tööle 2005. aastal IT-osakonna juhatajana. Eelnevalt töötas Mart aastatel 2000–2005 Tallinna Sadam ASis infosüsteemide osakonna juhataja ning arvutisüsteemide grupi juhatajana. Teadmised on ta omandanud Tallinna Polütehnilises Instituudis (Tallinna Tehnikaülikool) arvutivõrgunduse erialal.

Tatjana

Tatjana Boiko, kontserni pearaamatupidaja

Tatjana Boiko asus kontserni tööle 2007. aastal. Ta on varem täitnud alamkontserni pearaamatupidaja ja Nordecon International ASi pearaamatupidaja ning  kontserni pearaamatupidaja asetäitja tööülesandeid. Juulist 2014 on Tatjana Boiko Nordecon ASi kontserni pearaamatupidaja. Aastatel 1996–2007 töötas Tatjana pearaamatupidajana ning tegevjuhina Vulcaanhaven Eesti OÜs ja sellele eelnevatel aastatel Ooperi Restorani ASis ning Santeko ASis  raamatupidajana. Tatjana on 1990. aastal lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli raamatupidamise ja majandusanalüüsi eriala. 2012. aastal sai ACCA DipIFR kvalifikatsiooni.

Hannes Must, kvaliteediosakonna juhataja

Hannes asus kontserni tööle 2012. aastal. Ta on varem täitnud kvaliteedi projektijuhi tööülesandeid. Alates 2018. aasta märtsikuust on Hannes Must kvaliteediosakonna juhataja. Hannes Must lõpetas 2001. aastal Tallinna Tehnikakõrgkoolis hoonete ehituse ja 2014. aastal teedeehituse eriala. 2015. aastal omandas Hannes Tallinna Tehnikaülikoolis tehnikateaduste magistrikraadi cum laude tööstus- ja tsiviilehituse erialal, ehitusmajanduse ja juhtimine suunal. Hannesele on omistatud Eesti Ehitusinseneride Liidu poolt ehitusinseneri kutse, tase IV.