Finants- ja tugiteenused

Maret Tambek

Maret Tambek, juhatuse liige

Maret Tambek töötab kontsernis alates 2007. aastast. Ta on täitnud finantsjuhi ja pearaamatupidaja tööülesandeid. Alates 2014. aasta juulist on ta kontserni finantsdirektor ja alates 2017. aasta maist juhatuse liige. Juhatuse liikmena vastutab Maret Tambek Nordeconi finantsjuhtimise ja tugiteenuste eest. Varasemalt on Maret töötanud 11 aastat audiitorina KPMG Baltics OÜs. 1992–1996 töötas ta spetsialistina Eesti Pangas. Maret lõpetas 1989. aastal Tallinna Tehnikaülikoolis tööstuse juhtimise ja planeerimise eriala. Maret on vandeaudiitor ning Eesti Audiitorkogu liige. 

Hannes Must, kvaliteediosakonna juhataja

Hannes Must asus kontserni tööle 2012. aastal kvaliteedi projektijuhina. Alates 2018. aasta märtsikuust on Hannes kvaliteediosakonna juhataja. Hannes lõpetas 2001. aastal Tallinna Tehnikakõrgkoolis hoonete ehituse ja 2014. aastal teedeehituse eriala. 2015. aastal omandas Hannes Tallinna Tehnikaülikoolis tehnikateaduste magistrikraadi cum laude tööstus- ja tsiviilehituse erialal, ehitusmajanduse ja juhtimise suunal. Hannesele on omistatud Eesti Ehitusinseneride Liidu poolt ehitusinseneri kutse, tase IV.

asd

Ingrid Kiisel, õigusdirektor

Ingrid Kiisel asus kontserni tööle 2006. aastal. Ta on täitnud juristi ja õigusosakonna juhataja tööülesandeid.  Alates 2009. aastast on Ingrid Nordeconi õigusdirektor. Varem on Ingrid töötanud Rahandusministeeriumi finantspoliitika osakonnas kindlustuse talituse peaspetsialistina ja juristina YIT Ehitus ASis (endise nimega FKSM AS). Alates 1998. aastast on Ingrid Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi liige. 2000. aastal lõpetas Ingrid Õigusinstituudis õigusteaduste eriala cum laude ja 2004. aastal kaitses  Tartu Ülikooli Õigusinstituudis magistrikraadi.

Jaana Pedras, personalijuht

Jaana Pedras töötab Nordeconis alates 2019. aastast. Varasemalt on ta töötanud Nordea panga personaliosakonnas nii spetsialisti kui juhina, Luminori personalijuhina ning Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE koordinaatorina. Jaana on lõpetanud Tallinna Ülikoolis andragoogika eriala.

Mart

Mart Moldau, IT-osakonna juhataja

Mart Moldau asus kontserni tööle 2005. aastal IT-osakonna juhatajana. Eelnevalt töötas Mart aastatel 2000–2005 Tallinna Sadam ASis infosüsteemide osakonna juhataja ning arvutisüsteemide grupi juhatajana. Teadmised on ta omandanud Tallinna Polütehnilises Instituudis (Tallinna Tehnikaülikool) arvutivõrgunduse erialal.

Mirjam Mikkin, kommunikatsioonijuht

Mirjam Mikkin töötab Nordeconis alates 2019. aastast. Varasemalt on Mirjam töötanud Nordea panga ja Luminori turundusjuhina, suhtekorraldusbüroo Hill & Knowlton Strategies korporatiivkommunikatsiooni konsultandina ning Sihtasutuses Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo kommunikatsioonijuhi ja programmi konsultandina. Mirjam on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis majandusteaduskonna ja õppinud Tallinna Ülikoolis organisatsioonikäitumist.

Tatjana

Tatjana Boiko, kontserni pearaamatupidaja

Tatjana Boiko asus kontserni tööle 2007. aastal. Ta on täitnud alamkontserni pearaamatupidaja ja Nordecon International ASi pearaamatupidaja ning  kontserni pearaamatupidaja asetäitja tööülesandeid. Juulist 2014 on Tatjana Boiko Nordeconi kontserni pearaamatupidaja. Aastatel 1996–2007 töötas Tatjana pearaamatupidaja ning tegevjuhina Vulcaanhaven Eesti OÜs ja sellele eelnevatel aastatel Ooperi Restorani ASis ning Santeko ASis  raamatupidajana. Tatjana on 1990. aastal lõpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis raamatupidamise ja majandusanalüüsi eriala. 2012. aastal sai ta ACCA DipIFR (Rahvusvaheline finantsaruandluse diplom) kvalifikatsiooni.