Ehitustegevus

 

Meelis Kann

Meelis Kann, hoonete ehituse direktor

Meelis Kann töötab kontsernis alates 2004. aastast. Ta on varem täitnud kvaliteedikontrolli spetsialisti ja kvaliteediosakonna juhataja tööülesandeid. Alates 2018. aasta märtsist on Meelis Kann Nordecon ASis hoonete ehituse direktor. Meelis töötas varasemalt projektijuhina Ahti Väin Konsult OÜs. 1998. aastal lõpetas Meelis Eesti Põllumajandusülikoolis (Eesti Maaülikoolis) maaehituse eriala. Meelisele on Eesti Ehitusinseneride Liidu poolt omistatud ehitusinseneri kutse, tase IV.

Ain Pähkel, teedeehituse direktor

Ain Pähkel asus kontserni tööle 2002. aastal. Ta on varem täitnud töödejuhataja, projektijuhi ja teedeehituse divisjoni juhi tööülesandeid.  2011. aastast alates on Ain teedeehitus- ja tootmisdivisjoni juht. Ain on lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkoolis tsiviilehituse eriala ja täiendanud teadmisi Tallinna Tehnikaülikoolis, kus omandas tehnikateaduse magistri (teedeehitus) kraadi cum laude. Ainile on Eesti Ehitusinseneride Liidu poolt omistatud diplomeeritud teedeehituse inseneri kutse, tase 7.

Reedik Raudla, insenerehituse direktor

Reedik Raudla asus kontserni tööle 1996. aastal. Ta on varem täitnud töödejuhataja ja projektijuhi tööülesandeid. Alates 2010. aastast on Reedik insenerehituse divisjoni juht. Enne Nordeconi asumist töötas Reedik Teede REV-2s töödejuhatajana. Reedik on lõpetanud 1999. aastal Tallinna Tehnikaülikooli ehituse eriala, 2001. aastal omandas ta Tallinna Tehnikaülikoolis tehnikamagistri kraadi transpordiehituse erialal. Reedikule on omistatud Eesti Ehitusinseneride Liidu poolt diplomeeritud ehitusinseneri kutse, tase V.